VOOR SCHOLEN

Bekijk de voordelen en hoe TROEP-COUP in het basisonderwijs kan aansluiten.

SERVICE

TROEP-COUP wordt naar de gewenste locatie gebracht en opgehaald (+/- 15 km vanuit Rotterdam).

INSTRUCTIE

Leerkrachten ontvangen een goede uitleg en lesbrieven. Het programma en lesmateriaal is toegankelijk. Bij vragen kunt u ons bellen.

MATERIAAL

TROEP-COUP levert het materiaal voor een hele schoolklas van 30 kinderen voor groep 7 en 8. We leveren een lesprogramma en voldoende uitrusting en materiaal.

ACTUALITEIT

21e eeuw vaardigheden en een aantal kerndoelen zijn verankert in de diverse fases van TROEP-COUP.

ECO-SCHOOL-LABEL

TROEP-COUP kan als verlengstuk en verdieping dienen voor het thema ‘afval en grondstoffen’ dat onderdeel is van het ECO-school-label.

DUURZAMHEID OP SCHOOL TOEPASSEN

TROEP-COUP stimuleert kinderen en leerkrachten om oplossingen in de directe leefomgeving (school, thuis) te vinden en toe te passen.

VERDIEPING

Kinderen intensiveren de kennis van het thema ‘afval en grondstoffen’ door eigen handelen en ervaren met behulp van TROEP-COUP.

INNOVATIE

TROEP-COUP stimuleert innovatie en geeft ruimte om te experimenteren. Het project geeft kinderen de ruimte om uitvindingen, oplossingen en ideeën te bouwen, te visualiseren, te schrijven en uit te voeren.

Kerndoelen

De onderstaande kerndoelen van groep 7 / 8 worden bij TROEP-COUP aangesproken.

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 35

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Kerndoel 39

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 42

De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Kerndoel 44

De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Kerndoel 45

De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Kerndoel 2

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 3

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussiesen in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Kerndoel 5

De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.

Kerndoel 9

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Wat bieden we aan?

De hele TROEP-COUP ervaring houdt in:

 • Lesmateriaal en handleiding
 • 4 korte animatiefilms (voor elke fase)
 • Tablets met de app
 • Opdrachtkaarten
 • Inloggegevens voor de website voor het inzien van het gemaakte werk (foto’s, video’s en teksten) van de kinderen.
 • Uitrusting en materiaal voor een hele schoolklas (max. 6 groepjes van 5 kinderen):
  • 6 tablets
  • Tassen en grijpers
  • Recycle-bakken
  • Extra tools om te‘bouwen’ (b.v. technische onderdelen)
 • Service: het brengen en ophalen van de materialen, geven van uitleg en antwoorden op telefonische vragen over de app.

De eerste scholen die zich nu aanmelden of informatie aanvragen maken kans op één van de 5 introductie-edities van TROEP-COUP. Met de deze editie kun je TROEP-COUP voor drie dagen gratis inzetten op jouw school!

CONTACT

Ben je geïnteresseerd in TROEP-COUP? Heb je nog vragen of wil je nog meer informatie?
Neem gerust contact met ons op!