Visie

Lees hier de visie van TROEP-COUP en waarom de inzet van TROEP-COUP waardevol is.

Wij leven in een tijd met veel uitdagingen. De 21e eeuw is complex voor de mens en vraagt daarom om nieuwe manieren van denken, doen en handelen.

De huidige manier van leven, produceren en vervoer zal steeds meer effect hebben op het klimaat, de lucht, aan land en in de zee.

Oplossingen voor deze vraagstukken liggen niet in kleine veranderingen of aanpassingen van het huidige systeem. De oplossing ligt in een nieuwe manier van denken en het aanpakken van problemen.

We geloven dat het essentieel is om kinderen op jonge leeftijd op een speelse manier in aanraking te laten komen met vraagstukken die voor hen belangrijk zijn in de toekomst. TROEP-COUP leert de kinderen creativiteit te ontwikkelen en hun talenten in te zetten om antwoorden te vinden op de uitdagingen van de toekomst.

Troep-Coup leent zich als vraagstuk in de klas:

  • Wat is eigenlijk afval?
  • Wie bepaalt wanneer een grondstof nuttig of nutteloos is?
Leren op lange termijn

Troep-Coup speelt in op het langetermijndenken en laat de verhouding tussen mens en grondstoffen ervaren. Grondstoffen moeten eerst iets geweest zijn om afval te kunnen worden. Dit zit niet in het object zelf, maar dit bepaalt het perspectief van de mens en onze verhouding met het object.

Laten we naar het voorbeeld van plastic kijken. Plastic is een enorm duurzaam grondstof, het vergaat langzaam, blijft lang in vorm en is een licht en flexibel materiaal. Alleen de potentie van het materiaal nemen we nu nauwelijks in het dagelijkse leven waar.

De productie van plastic was nog nooit zo hoog, we zetten het massaal in en uiteindelijk ervaren we het materiaal als een enorme last als het zijn functie verliest. Deze last heeft inmiddels grote gevolgen op land, in de zee en in de voedselketen van dier en mens.

Het materiaal gaat naar het ‘land van weg’ aldus filosofe Lisa Doeland. De objecten die we gebruiken zijn op een gegeven moment iets wat we niet meer op de plek willen hebben. We willen er van af en verder niets van zijn bestaan weten. De grondstoffen belanden op straat of zoals architect Thomas Rau de afvalverbranding noemt: ‘de crematoria van grondstoffen’.

Een nieuw perspectief

Troep-Coup laat kinderen vanuit een nieuw perspectief naar grondstoffen kijken en laat ze ervaren wat de potentie van de materialen zijn. Ze zien wat grondstoffen kunnen worden als we ze een nieuwe functie geven, de materialen anders inzetten of zelfs verminderen.

De visie van Troep-Coup is om kinderen te stimuleren om eigen ideeën en gedachtengangen zichtbaar te maken en te formuleren. Daadwerkelijk verandering vraagt om een nieuwe manier van denken en niet het toetsen van bestaande dingen.

Troep-Coup laat kinderen via hun handen denken en laat ze verbeelden.
Het project gaat uit van een open benadering waarbij toekomstdenken, oplossingsgerichtheid en filosofische gedachtengangen ondersteund en gestimuleerd worden.

De eerste scholen die zich nu aanmelden of informatie aanvragen maken kans op één van de 5 introductie-editie van TROEP-COUP. Met de deze editie kun je TROEP-COUP voor drie dagen gratis inzetten op jouw school!

CONTACT

Ben je geïnteresseerd om TROEP-COUP in het onderwijs of een andere educatieve / culturele context toe te passen? Heb je nog vragen of wil je meer informatie?
Neem gerust contact met ons op!