HOE WERKT TROEP-COUP?

TROEP-COUP speelt zich in diverse ‘ruimtes’ en op diverse platformen af.

BASISSTATION

Voor elke fase van het project kijken de kinderen in het klaslokaal / educatie-ruimte een korte animatie-film die als ‘call-to-action’ dient voor de volgende fase. Alle groepen komen na het ‘oogsten’ van data en materiaal terug naar de ‘basis-station’. In de basis-station gaan de kinderen de materialen recyclen en hergebruiken.

APP

Elk kind meld zich in de APP als TROEP-COUPER aan met (een) naam en foto. De app daagt de ‘TROEP-COUPERS’ uit om sporen van de mens te zoeken en te verzamelen. Het verhaal en het speel via de APP is hierbij de sturende kracht om de intrinsieke motivatie van de kinderen aan te spreken. De kinderen verzamelen fysiek de afval, maar ook door middel van data (het bijhouden van soort afval door middel van een foto en het aanvinken van het soort materiaal).

OPENBARE RUIMTE

De kinderen gaan in kleine groepen de straat op, ondersteund door het verhaal op de tablet en uitgerust met equipement zoals tassen en grijpers om afval te kunnen verzamelen en de tablet met de TROEP-COUP-APP. Doel is het om de leef-omgeving vanuit ander perspectief te beleven, het verzamelen van ‘TROEP’ speels en aantrekkelijk te maken en motiveren om zoveel mogelijk materiaal voor onderzoek en hergebruik te verzamelen.

WEBSITE

Via de website zijn de data (hoeveelheid, foto’s, locaties, routes) zichtbaar van alle vondsten die de kinderen op de tour hebben gevonden. De leerkracht en de klas krijgen inzicht in de gevonden stukken, hoeveelheid, soorten en locaties. Op de website kan een selectie van de gemaakte resultaten geupload worden en inzichtelijk worden voor alle deelnemers van TROEP-COUP.

De fases van TROEP-COUP

Benieuwd geworden naar TROUP-COUP? De app werkt met verschillende fases; van het introduceren van de app naar het verzamelen en recyclen van het materiaal en vervolgens documenteren van het resultaat.

FASE 1 - INTRODUCTIE

KLASLOKAAL:

 1. Introductiefilm in het klaslokaal
 2. Aanmelden in de App
De aardse uitdagingen rondom grondstoffen worden bij TROEP-COUP ervaren vanuit het perspectief van de buitenaardse wezens van Planeet Bit.
Dit is de meest duurzame, vriendelijke en schone planeet in ons melkwegstelsel. Zij gebruiken alleen maar natuurlijke materialen en recylcen alles. Het gedrag van de aardbewoners en hun materialen vinden de bewoners van Planeet Bit  best merkwaardig. 

FASE 2 - MATERIALEN OOGSTEN

OPENBARE RUIMTE:

 1. Data en materialen oogsten
De kinderen gaan in groepjes de straat op om materialen te zoeken en te documenteren. De geoogste materialen worden in de volgende fase gerecycled en hergebruikt.

FASE 3 - RECYCELEN

KLASLOKAAL:

 1. Introductiefilm over recyclen
 2. De kinderen gaan materialen sorteren en gereed maken voor hergebruik.

In deze fase leren de kinderen het materiaal te sorteren, te reinigen en te beoordelen welke materialen geschikt zijn voor hergebruik.

FASE 4 - 'COUPS'

KLASLOKAAL:

 1. Introductie-filmCoups’.
 2. Kinderen voeren‘coups’uit. Dit zijn diverse opdrachten die de kinderen motiveren en stimuleren om:
  • iets te bouwen of een uitvinding te doen. Ze kunnen het materiaal hierbij combineren met techniek. 
  • oplossingsgericht te denken en een product te maken gesteld vanuit een probleemstelling. 
  • een campagne te bedenken en uit te voeren en de informatie weer door te geven.  De kinderen bellen bijvoorbeeld met een supermarkt om te vragen waarom er zoveel plastic wordt gebruikt, daarna ontwikkelen ze een campagne die bewustzijn vraagt voor dit probleem.
  • zelf op onderzoek uit te gaan en toekomstscenario’s te bedenken. Kinderen verbeelden hun eigen toekomst voor een schonere planeet

De kinderen kiezen zelf een opdracht die ze willen uitvoeren. Het doel van TROEP-COUP is dat een diversiteit van‘coups’in de klas uitgevoerd wordt. 

FASE 5 - DOCUMENTEREN

WEBSITE:

 1. De resultaten van de kinderen worden door middel van foto’s en filmpjes op de website geüpload

FASE 6 - AFSLUITING

BASISSTATION:

 1. Afsluitingsfilm
 2. Reflectie
Het TROEP-COUP spel wordt afgerond met het verhaal. Aansluitend kan de klas terugkijken en kijken hoe (duurzame) veranderingen op school of in de buurt toegepast kunnen worden. 

De eerste scholen die zich nu aanmelden of informatie aanvragen maken kans op één van de 5 introductie-edities van TROEP-COUP. Met de deze editie kun je TROEP-COUP voor drie dagen gratis inzetten op jouw school!

CONTACT

Ben je geïnteresseerd in TROEP-COUP? Heb je nog vragen of wil je meer informatie?
Neem gerust contact met ons op!