DIT IS TROEP-COUP

TROEP-COUP is een verhalend en interactief w&t ervaringsonderwijs project, met kant-en-klare lespakketten, voor het basisonderwijs. Kinderen van 9 tot 12 jaar ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden en leren met zorg om te gaan met het milieu en hun leefomgeving. TROEP-COUP stimuleert onderzoekend en ontwerpend leren om spelenderwijs circulariteit aan de hand van zwerfafval te ervaren.

Spelenderwijs circulariteit ontdekken in teamverband

TROEP-COUP laat een jonge generatie in actie komen! Met de kracht van hun creativiteit en talent ervaren kinderen dat ze in staat zijn om ideeën en oplossingen voor een toekomst zonder afval te bouwen en te verbeelden. Door middel van een APP en een recycle- en maakproces gaan kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar circulariteit in teamverband al spelenderwijs ervaren.

Verhalend leren

Vanuit een sterk verhaal worden kinderen bij Troep-Coup meegenomen om in een betekenisvolle context te kunnen leren. Troep-Coup laat kinderen vanuit een buitenaards perspectief hun eigen leefomgeving ontdekken. 

Eenvoudig en toegankelijk voor leerlingen en leerkrachten 

Troep-Coup is een duurzaam ‘uitje’ voor leerlingen en leerkrachten. Interactie, bewustwording, eigenheid en toegankelijkheid spelen bij Troep-Coup een grote rol om betekenisvol te kunnen leren. Het is een energiek programma waarbij kinderen fysiek en mentaal in beweging zijn. Voor leerkrachten betekent Troep-Coup weinig voorbereidingstijd. Technische kennis is voor Troep-Coup niet vereist. Alle tablets, apparatuur en benodigde materialen worden voor de Troep-Coup ervaring meegeleverd! 

Talentontwikkeling

Met Troep-Coup ontwikkelen kinderen spelenderwijs talenten bij henzelf en 21 eeuw vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, communiceren, kritisch denken, sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen. De kerndoelen van Natuur en techniek (kerndoel: 42, 44 en 45) en Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel: 35 en 39) kunnen met Troep-Coup op een uitdagende en interessante manier behaalt worden.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Troep-Coup stimuleert natuurlijke leerprocessen door middel van onderzoekend en ontwerpend leren. Afhankelijk van hun talent en behoefte gaan de kinderen diverse ‘Troep-Coups’ plegen. In deze aansprekende opdrachten worden leerlingen uitgedaagd om met het verzamelde materiaal te bouwen, dromen, oplossingsgericht te denken, onderzoeken of juist actie te voeren.

“Ik vind het een heel leuke game. Leuk naar buiten en je voelt niet dat je aan het leren bent. Mooi getekend en geanimeerd. ”

Sep, 11 jaar

CIRCULARITEIT

TROEP-COUP laat kinderen circulair denken en handelen -’afval’ onderzoeken, hergebruiken, en opnieuw toe passen. Bij het toepassen van de materialen wordt gebruik gemaakt van techniek, filosofie, onderzoeken en in oplossingen denken.

LEERVOORKEUREN

TROEP-COUP laat kinderen vanuit verschillende rollen het spel beleven, die bij de voorkeur van het leren van het kind past (doen, denken, dromen, beslissen).

SAMENHANGEN

TROEP-COUP laat kinderen in een context leren en diverse vaardigheden aan de hand van een thema toepassen. Taal, techniek, oriëntatie op de mens en samenleving en kunstzinnige oriëntatie worden aangesproken.

SAMENWERKEN

TROEP-COUP laat kinderen in kleine teams samen werken. De TROEP-COUPapp stimuleert een hecht team,- en samenwerkingsgevoel. De kinderen leren om vanuit diverse rollen te handelen tijdens het verzamelen van grondstoffen.

De eerste scholen die zich nu aanmelden of informatie aanvragen maken kans op één van de 5 introductie-edities van TROEP-COUP. Met de deze editie kun je TROEP-COUP voor drie dagen gratis inzetten op jouw school!

CONTACT

Ben je geïnteresseerd in TROEP-COUP? Heb je nog vragen of wil je nog meer informatie?
Neem gerust contact met ons op!