DIT IS TROEP-COUP

Troep-Coup is een verhalend en interactief wetenschap & techniek ervaringsonderwijs project met kant-en-klare lespakketten, voor het basisonderwijs. Kinderen van 9 tot 12 jaar ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden en leren met zorg om te gaan met het milieu en hun leefomgeving. Troep-Coup stimuleert onderzoekend en ontwerpend leren om spelenderwijs circulariteit aan de hand van zwerfafval te ervaren.

Spelenderwijs circulariteit ontdekken in teamverband

Troep-Coup laat een jonge generatie in actie komen! Met de kracht van hun creativiteit en talent ervaren kinderen dat ze in staat zijn om ideeën en oplossingen voor een toekomst zonder afval te bouwen en te verbeelden. Door middel van een app en een recycle- en maakproces gaan kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar circulariteit in teamverband al spelenderwijs ervaren. De kinderen worden bewust door de hoeveelheid diverse ‘grondstoffen’ die ze op straat vinden en verzamelen en leren dat het materiaal potentie heeft voor een tweede leven.

Onderzoekend en ontdekkend leren

Troep-Coup stimuleert natuurlijke leerprocessen door middel van onderzoekend en ontwerpend leren. Afhankelijk van hun talent en behoefte gaan de kinderen diverse ‘Troep-Coups’ plegen. In deze aansprekende opdrachten worden leerlingen uitgedaagd om met het verzamelde materiaal te bouwen, dromen, oplossingsgericht te denken, onderzoeken of juist actie te voeren.

Op pad met een goed verhaal

Vanuit een sterk verhaal worden kinderen bij Troep-Coup meegenomen om in een betekenisvolle context te kunnen leren. Troep-Coup laat kinderen vanuit een buitenaards perspectief hun eigen leefomgeving ontdekken.

Talentontwikkeling

Met Troep-Coup maken kinderen spelenderwijs gebruik van hun eigen talenten en vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, communiceren, kritisch denken, sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen. De kerndoelen van Natuur en techniek (kerndoel: 42, 44 en 45) en Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel: 35 en 39) kunnen met Troep-Coup op een uitdagende en interessante manier behaalt worden.

Een hoop plezier, eenvoudig en toegankelijk

Troep-Coup is een duurzaam ‘uitje’ voor kinderen en leerkrachten / begeleiders.
Interactie, bewustwording, eigenheid en toegankelijkheid spelen bij Troep-Coup een grote rol om betekenisvol te kunnen leren. Het is een energiek programma waarbij kinderen fysiek en mentaal in beweging zijn. 
Voor leerkrachten en begeleiders betekent Troep-Coup weinig voorbereidingstijd. Technische kennis is voor Troep-Coup niet vereist. Alle tablets, apparatuur, benodigde materialen, service en begeleiding zijn in de Troep-Coup inbegrepen!

“Ik vind het een heel leuke game. Leuk naar buiten en je voelt niet dat je aan het leren bent. Mooi getekend en geanimeerd. ”

Sep, 11 jaar

CIRCULARITEIT

Troep-Coup laat kinderen circulair denken en handelen -’afval’ onderzoeken, hergebruiken, en opnieuw toe passen. Bij het toepassen van de materialen wordt gebruik gemaakt van techniek, filosofie, onderzoeken en in oplossingen denken.

LEERVOORKEUREN

Troep-Coup laat kinderen vanuit verschillende rollen het spel beleven, die bij de voorkeur van het leren van het kind past (doen, denken, dromen, beslissen).

SAMENHANGEN

Troep-Coup laat kinderen in een context leren en diverse vaardigheden aan de hand van een thema toepassen. Vaardigheden voor taal, techniek, oriëntatie op de mens en samenleving en kunstzinnige oriëntatie worden aangesproken.

SAMENWERKEN

Troep-Coup laat kinderen in kleine teams samen werken. De Troep-Coup app stimuleert een hecht team,- en samenwerkingsgevoel. De kinderen leren om vanuit diverse rollen te handelen tijdens het verzamelen van grondstoffen.