DIT IS TROEP-COUP

Troep-Coup is een verhalend en interactief wetenschap & techniek ervaringsonderwijs project met kant-en-klare lespakketten, voor het basisonderwijs. Kinderen van 9 tot 12 jaar ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden en leren met zorg om te gaan met het milieu en hun leefomgeving. Troep-Coup stimuleert onderzoekend en ontwerpend leren om spelenderwijs circulariteit aan de hand van zwerfafval te ervaren.

“Persoonlijk vind ik het fantastisch dat de leerlingen zo veel plezier hebben gehad en zich er meer bewust van zijn geworden, dat zowel het vervuilen van het milieu als het opschonen gewoon in hun eigen huishouden en omgeving begint. Ik denk dat Troep-Coup naadloos aansluit op iets wat niet alleen speelt in de samenleving maar nu ook langzaam begint te leven. We moeten niet alleen zeggen dat we het belangrijk vinden, er moet nu echt wat gaan veranderen. ”

Sophie, leerkracht Daltonschool De Margriet

Spelenderwijs circulariteit ontdekken in teamverband

Troep-Coup laat een jonge generatie in actie komen! Met de kracht van hun creativiteit en talent ervaren kinderen dat ze in staat zijn om ideeën en oplossingen voor een toekomst zonder afval te bouwen en te verbeelden. Door middel van een app en een recycle- en maakproces gaan kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar circulariteit in teamverband al spelenderwijs ervaren. De kinderen worden bewust door de hoeveelheid diverse ‘grondstoffen’ die ze op straat vinden en verzamelen en leren dat het materiaal potentie heeft voor een tweede leven.

Onderzoekend en ontdekkend leren

Troep-Coup stimuleert natuurlijke leerprocessen door middel van onderzoekend en ontwerpend leren. Afhankelijk van hun talent en behoefte gaan de kinderen diverse ‘Troep-Coups’ plegen. In deze aansprekende opdrachten worden leerlingen uitgedaagd om met het verzamelde materiaal te bouwen, dromen, oplossingsgericht te denken, onderzoeken of juist actie te voeren.

Op pad met een goed verhaal

Vanuit een sterk verhaal worden kinderen bij Troep-Coup meegenomen om in een betekenisvolle context te kunnen leren. Troep-Coup laat kinderen vanuit een buitenaards perspectief hun eigen leefomgeving ontdekken.

Talentontwikkeling

Met Troep-Coup maken kinderen spelenderwijs gebruik van hun eigen talenten en vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, communiceren, kritisch denken, sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen. De kerndoelen van Natuur en techniek (kerndoel: 42, 44 en 45) en Oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel: 35 en 39) kunnen met Troep-Coup op een uitdagende en interessante manier behaalt worden.

Een hoop plezier, eenvoudig en toegankelijk

Troep-Coup is een duurzaam ‘uitje’ voor kinderen en leerkrachten / begeleiders.
Interactie, bewustwording, eigenheid en toegankelijkheid spelen bij Troep-Coup een grote rol om betekenisvol te kunnen leren. Het is een energiek programma waarbij kinderen fysiek en mentaal in beweging zijn. 
Voor leerkrachten en begeleiders betekent Troep-Coup weinig voorbereidingstijd. Technische kennis is voor Troep-Coup niet vereist. Alle tablets, apparatuur, benodigde materialen, service en begeleiding zijn in de Troep-Coup inbegrepen!

“Ik vond de app heel leuk. Maar ik vond het ook best erg dat we met z'n allen in korte tijd zo veel troep hebben gevonden. ”

Ties, 10 jaar

De eerste scholen die zich nu aanmelden of informatie aanvragen maken kans op één van de 5 introductie-edities van TROEP-COUP. Met de deze editie kun je TROEP-COUP voor drie dagen gratis inzetten op jouw school!

Hoe werkt TROEP-COUP?

De vier stappen van Troep-Coup

In teamverband en vanuit diverse rollen met een APP de eigen leefomgeving ontdekken

Wat?

Introductie Troep-Coup en zwerfafval verzamelen

Hoe lang?

ca. 90 – 120 minuten

In het kort omvat deze sessie de volgende stappen:

 1. Introductie animatie
 2. Kinderen vormen met behulp van de app teams en nemen drie (wisselende) rollen aan om buiten aan de slag te gaan (tablet-piloot, data-spotter, grondstof-bewaker).
 3. Buiten in de directe omgeving van de school worden grondstoffen en data op straat verzameld door middel van het fotograferen en categoriseren van de gevonden materialen.
 4. Bij terugkomst in de klas wordt klassikaal de verzamelde data besproken aan de hand van datavisualisaties.
In teamverband leren recyclen

Wat?

Materialen herkennen, sorteren en klaar maken voor hergebruik

Hoe lang?

ca. 45 – 90 minuten

In het kort omvat deze sessie de volgende stappen:

 1. Introductie les 2
 2. Grondstoffen selecteren, reinigen en per bruikbaar materiaal sorteren
 3. Bespreken en reflecteren.
Talenten ontwikkelen,
‘denken met je handen’
en leren documenteren

Wat? 

Troep-Coup’s – zijn opdrachten die de leerlingen uitkiezen waarbij met het gevonden en gereceyceld materiaal vanuit diverse invalshoeken gewerkt wordt. Probleemoplossend, technisch, dromend of onderzoekend of communicatief. 

Hoe lang? 

ca. 90 – 120 minuten 

In het kort omvat deze sessie de volgende stappen: 

 1. Introductie les 3 
 2. Ieder kind kiest een bepaalde ‘Troep-Coup’ en voert deze alleen of met zijn groepje uit. 
 3. De kinderen fotograferen en filmen hun ideeën en uitkomsten. 
 4. De kinderen borgen hun vastgelegde ideeën op de TROEP-COUP klassenpagina.

 

Presenteren en trots zijn
op grote ideeën voor de toekomst
en micro veranderingen voor de
huidige leefomgeving

Wat? 

Ideeën en uitvindingen presenteren en gezamelijk een stappenplan voor een duurzame school opstellen. 

Hoe lang? 

ca. 60 – 90 minuten 

In het kort omvat deze sessie de volgende stappen: 

 1. Afsluitende animatie 
 2. De kinderen geven korte presentaties. Ideeën en uitkomsten bekijken en bespreken met de leerkracht: 
  1. wat is de kracht van de ideeën?
  2. wat zou het effect zijn van de uitvinding / idee?
 3. Leerkracht en leerlingen formuleren een stappenplan voor een duurzame klas. Dit kunnen heel kleine veranderingen zijn zoals afval scheiden in de klas, het verzamelen van petflessen voor de volgende knutsel-lessen of het bedenken van een spel voor de hele school om afval te verminderen.

“Ik vind het een heel leuke game. Leuk naar buiten en je voelt niet dat je aan het leren bent. Mooi getekend en geanimeerd. ”

Sep, 11 jaar

VISIE

Wij leven in een tijd met veel uitdagingen. De 21e eeuw is complex voor de mens en vraagt daarom om nieuwe manieren van denken, doen en handelen.

De huidige manier van leven, produceren en vervoer zal steeds meer effect hebben op het klimaat, de lucht, aan land en in de zee.

Oplossingen voor deze vraagstukken liggen niet in kleine veranderingen of aanpassingen van het huidige systeem. De oplossing ligt in een nieuwe manier van denken en het aanpakken van problemen.

We geloven dat het essentieel is om kinderen op jonge leeftijd op een speelse manier in aanraking te laten komen met vraagstukken die voor hen belangrijk zijn in de toekomst. TROEP-COUP leert de kinderen creativiteit te ontwikkelen en hun talenten in te zetten om antwoorden te vinden op de uitdagingen van de toekomst.

“ Leren over circulariteit op een verhalende en speelse manier”

VOOR SCHOLEN

Bekijk de voordelen en hoe Troep-Coup in het basisonderwijs kan aansluiten.

Kerndoelen

Mens en Samenleving 

Kerndoel 35

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Kerndoel 39

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Natuur en techniek

Kerndoel 42

De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Kerndoel 44

De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Kerndoel 45

De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 2

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 3

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussiesen in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Kerndoel 5

De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.

Kerndoel 9

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Probleem oplossen
 • Informatie vaardigheden
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Zelfregulering

Dit is bij Troep-Coup inbegrepen

Troep-Coup levert aan een groep van 30 kinderen (6 groepen à 5 kinderen):

 • 6 tablets met de speciale Troep-Coup app
 • 12 handgemaakte recyclebare tassen
 • 12 grijpers
 • 30 paar handschoenen
 • 5 bakken voor het recycle proces
 • 6 opvouwbare wasbakken
 • 5 matten om de tafels te beschermen
 • Sponsen, doeken, zeep
 • Gereedschap zoals schroevendraaiers, ponstangen etc.
 • Extra optie: technische tools om uitvindingen te laten bewegen en licht te genereren.
 • Lesinstructies
 • Verhaal-lijn in de vorm van 4 animatiefilms die elke Troep-Coup stap introduceren
 • Data-visualisaties voor het digiboard die laten zien welke materialen en hoeveelheid gevonden materialen per team gevonden werden
 • Presentatie-slides
 • Posters
 • Opdrachtkaarten
 • Werkbladen

Voor het maak-proces levert Troep-Coup leuke maak-materialen:

 • make-do verbindingen
 • clip-it
 • gekleurde soorten tape
 • dubbelzijdig tape
 • kabelbinders
 • draad
 • etc.

De online omgeving bied de mogelijkheid voor:

 • Aanmelden per school / groep met als toegang voor:
  • Stap voor stap lesinstructies en bijbehorend les-materiaal
  • Upload-mogelijkheid voor gemaakte uitvindingen en ideeën
  • Gallerie met datavisualisaties en maak-resultaten per school / groep

Troep-Coup wordt met begeleiding aangeboden. Aangezien Troep-Coup heel toegankelijk en eenvoudig is om toe te passen door heldere instructies kunnen leerkrachten ook daarvoor kiezen om Troep-Coup zelfstandig uit te voeren. De volgende service is bij Troep-Coup inbegrepen:

 • Begeleiding
 • Troep-Coup wordt naar de gewenste locatie gebracht en opgehaald
  (+/- 15 km vanuit Rotterdam).
 • Heldere uitleg bij levering
 • Service-desk bij vragen of hulp
 • Maatwerk op aanvraag (extra begeleiding, tijd, materialen, verdere locatie, etc.)

“Jullie maken met Troep-Coup de cirkel rond. De leerlingen zijn meteen betrokken en (mede-)eigenaar van het proces. Natuur/techniek/taal/21e-eeuwse vaardigheden en niet te vergeten heel veel plezier. Vak-integratie ten top.”

Sophie, leerkracht Daltonschool De Margriet

Wetenschap & techniek

Vanaf 2020 is w&t een verplicht onderdeel in het basisonderwijs. Troep-Coup is een optimale toepassing om w&t met duurzaamheid in de lessen aan te bieden.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Troep-Coup is onderzoekend en ontwerpend leren pur sang.

ACTUALITEIT

21e eeuw vaardigheden en een aantal kerndoelen zijn verankert in de diverse fases van Troep-Coup. Troep-Coup is een prima opstart-project van thema-weken of project weken die rondom natuur, duurzaamheid, grondstoffen, toekomst en techniek draaien.

Eenvoudig en toegankelijk voor leerkrachten

Troep-Coup levert heldere instructies, leuke les materialen en vereist geen technische kennis. Voor leerkrachten betekend Troep-Coup weinig voorbereidingstijd.

DUURZAMHEID OP SCHOOL TOEPASSEN

TROEP-COUP stimuleert kinderen en leerkrachten om oplossingen in de directe leefomgeving (school, thuis) te vinden en toe te passen.

Talentontwikkeling

Kinderen ervaren veel plezier bij Troep-Coup omdat ze fysiek en mentaal leren. Daarnaast kunnen kinderen eigen opdrachten kiezen die hun talenten en vaardigheden stimuleren. Diverse leerstijlen en kinderen met diverse leerbehoeftes worden op een positieve manier gestimuleerd.

INNOVATIE

Troep-Coup stimuleert innovatie en geeft ruimte om (met techniek) te experimenteren. Het project geeft kinderen de ruimte om uitvindingen, oplossingen en ideeën te bouwen, te visualiseren, te schrijven en uit te voeren.

Het Troep-Coup kern team

Troep-Coup wordt in samenwerking met Studio Kloek gerealiseerd dat ruime ervaring heeft met onderwijs projecten voor klanten zoals Verzetsmuseum Amsterdam, Nederlands Openluchtmuseum, Madurodam, Nederland Schoon etc. We zijn een bevlogen team dat kundig is in onderwijs en media. Wij weten hoe we kinderen kunnen uitdagen en prikkelen met thema’s van de toekomst. Dankzij de financiële ondersteuning van citylab010 kan de eerste versie van TROEP-COUP in de nazomer van 2018 op tournee gaan!

Load more No more items

Aanmelding & Informatie

Wie laat het spel beginnen? Meld je hier aan en profiteer van de TROEP-COUP-start-up actie!

CONTACT

Ben je geïnteresseerd in TROEP-COUP?
Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op!